The World Federation One Stop Fiqh
Search
Menu

Ask an Alim

is Khums applicable on advance payment of educational fees (URDU)

Q:

Kuch Educational Training Courses hote hai jisme Limited Seats Hoti hai…. Ussme pehle se Naam Likhva na padhta hai aur Payment bhi kar dena padhta hai…. Farz kare… Course Fees 30,000 Indian Rupees Educational Course(Training) Ke Fees ke Payment ki Taarikh:–1st February 2019…Is Taarikh ko Maine usse 30,000 Diye…. Meri Khums ki Date:–20th February 2019 Educational Course(Training) ki Date :–6th March….Khums ki Date ke Baad…. Kya Iss 30,000 Rupees pe Khums Waajib hoga??

A:

Salaamun alaykum

 

Khums wajib nahi hoga.
Regards
Zahra Davdani.