The World Federation One Stop Fiqh
Search
Menu

Ask an Alim

Having a doubt of prayer mat being najis

Q:

Salam. Agr ksi vjha se jaey namaz na pak ho jae ya na pak hone ka shak ho to kya use dhoya ya dry clean kraya ja skta hai ?

Or agr srf na pak hone ka shak ho to kya usi pr namaz ho skti?

Regards.

A:

Wa alaykum salam

Thank you for your question.

Namaz ki jaga ya jaae namaz ko najis hone ki surat  mey ?dhona aur pak karna chahiye.

Agar apne  itminan hasil kiya hai aur agar najis ho to  paak karna zarur hai. . Aur agar itminan hasil nahi ho ,shak ki surat mey paak karna zaruri nahi hai. .

AAA team under the guidance of Sukaina Taqavi