The World Federation One Stop Fiqh
Search
Menu

Ask an Alim

divorce from court by wife (Urdu)

Q:

Aslaam o alaykum Mera ek sawal hai Aurat court se khulah ki degree le le Aur khawand ko koi notice be na mile aur Usko court degree de de aur khawand ko 2 mah baad pata chale aur ab bechra khawand kya kare

A:
Wa alaykum salam
Shia mazhab mey court ke fasley ki koi shar’ee haisiyat nahi hai.
Talaq aur khula ke masael ke liye is link ki taraf ruju karein :  Rulings on divorce
Sukaina Taqavi.